Svensk Lekplatskontroll

Välkommen

Kontroll av lekplats- viktig för barnens säkerhet. 42 barn skadas varje dag på lekplatser

Enligt nya siffror som redovisats 2014 inträffar omkring 14 000 olyckor på lekplatser enbart i Sverige. Höga olyckstal som vi borde kunna få ner ordentligt och bespara onödigt lidande.

Svensk Lekplatskontroll AB är ett företag som sedan år 2000 arbetar med att skapa säkra lekplatser enligt den standard som gäller sedan den 1 januari 1999; SS-EN 1176-1177. Standarden uppdateras fortlöpande.

I DN kunde man i början av oktober 2014 läsa en intressant artikel om säkerhet på lekplatser. Länk till artikeln: http://www.dn.se/nyheter/sverige/42-barn-tvingas-soka-vard-efter-lek-varje-dag/

I länken kan du också ladda ner en app där du kan berätta om fel som du upptäcker på din lekplats.

Ytterligare ett par intressanta länkar

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19617504.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19611425.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19617525.ab
Många fel beror på bristande kontroll av lekplatsen. Viktigt med kontroll och besiktning för bättre säkerhet

Kontroll av lekplatsen är en väldigt viktig del i det förebyggande arbetet. Kontrollen ska göras av fastighetsägaren ett par gånger i månaden. Dokumentera gärna i dagbok eller liknande att den är gjord och vem som gjort kontrollen.

Årlig lekplatsbesiktning ska också göras av en certifierad besiktningsman för lekplatser. De vanligaste felen på lekplatser beror på eftersatt underhåll och slitage på t ex gungkättingar. Fallunderlagen blir med tiden för hårda och måste bytas eller kompletteras med ny sand.
Olika fallunderlag innebär även olika kostnader

Det finns en uppfattning idag om att man måste ha gummimattor på lekplatser. Så är det inte. På många platser och om fallhöjden är låg får man använda både gräs, jord, sand som fallunderlag.

De nya gummimattor som idag ofta används, slits ganska fort och blir hårdare med tiden. De är också ganska känsliga för åverkan och måste därför bytas ut eller repareras.

Vad många inte känner till är att många gummimattor innehåller ämnen, typ polyuretan, som klassas som riskavfall och måste destrueras på särskilt sätt. Sammantaget innebär det högre kostnader i ett senare skede då man ska byta ut mattan.

Det finns skäl att överväga vilket fallunderlag som man skall välja. Prisskillnaden per kvadratmeter är väldigt stor mellan t ex sand/bark contra gummimattor. Skillnaden kan vara mellan 1000- 2000 kr per kvadratmeter bara i anläggningskostnad. Då är inte destruktionskostnaden inräknad.

Kontakta oss om du har frågor om vilket fallunderlag du skall välja. Vi säljer inga produkter men har god kännedom om regelverk och produkter.

Svensk Lekplatskontroll erbjuder er följande tjänster:

  • årlig säkerhetsbesiktning av lekplatsen
  • projektering av nya och äldre lekplatser. – Söker du förslag på alternativa lösningar på lekplatser hjälper vi till med att ta fram skisser och ritningar av oss på hur lekplatsen kan byggas. Vi har även erfarenhet av pedagogiska lekplatser och lekplatser för barn med funktionshinder
  • hjälp av med nybyggnation, reparation och ombyggnad av lekplatser.

Olycka på lekplatsen?
Kontakta fastighetsägaren. Det ska finnas en skylt vid lekplatsen som informerar om vem som äger lekplatsen. Om inte skylten finns ring kommunen som är lokal tillsynsmyndighet. Anmäl olyckan till fastighetsägaren och begär också att få se senaste besiktningsprotokoll och utförda kontroller, som ska göras regelbundet t ex var fjortonde dag. Misstänker du att olyckan berör på att ägaren inte skött lekplatsen på rätt sätt dvs enligt reglerna som finns, kan du be någon utomstående besiktningsman göra en objektiv besiktning. Gör detta så snart som möjligt efter inträffad olycka.

Grönytekurser!
Sedan mer än 15 år tillbaka har Sven Erik Henriksson varit kursledare för populära och nyttiga grönytekurser. Vi håller i allmänhet en eller tvådagars-kurser hos kunden eller så samlar vi en grupp t ex i Stockholm eller Göteborg eller på en ort som passar för kursen.
KONTAKTA OSS för kursupplägg och priser. Läs mer om våra kurser här.

Konsumentverket
Boverket
Swedcert
Sis
Lekfrämjandet
Lekarkivet