Certifiering

Certifierade besiktningsmän för lekplatser

Sedan 1 januari 1999 skall alla lekplatser säkerhetsbesiktigas varje år enligt den nya svenska standard som då trädde i kraft. Besiktningen görs av en person som har kunskap om lekplatsstandarden.

I samarbete med Swedcert AB genomför vi preparandkurser som omfattar 2 heldagar. Provet äger rum i direkt anslutning till kursen. Vi kan efter överenskommelse genomföra kursen lokalt. På Swedcerts hemsida kan du läsa mer om aktuella tider för provtillfällen, hämta ansökningsblanketter mm; www.swedcert.se

Ytterligare information får du av Sven Erik Henriksson, 0708 999183

Vi gör lekplatsen säker!