Kort om företaget

Svensk Lekplatskontroll AB är ett konsultföretag som främst riktar sig till kommuner, bostadsföretag, samfällighets- och bostadsrättsföreningar.

Företaget arbetar främst med lekplatsbesiktningar främst i Stockholmsregionen. I södra och västra Sverige gör vi besiktningsresor på våren och hösten. Vill ni få förslag på ombyggnation eller nybyggnad av lekplatser inklusive växter och träd på lekplatsen ger vi gärna det. Kontakta oss så ger vi er en prisbild på kostnaden. Vi utgår gärna från den utrustning som ni har idag och kontrollerar om den kan användas på nytt för att spara kostnader.

Önskar ni få komplett utförda arbeten har vi kontakt med lokala entreprenörer som har stor erfarenhet av lekplatsarbeten. Tillsammans med dessa kan vi erbjuda våra kunder kompletta arbeten.

Spetskompetens om lekplatssäkerhet och lekplatser är nyckelbegrepp för oss.

Företagets ägare, Sven Erik Henriksson, är hortonom och landskapsarkitekt LAR/MSA med mer än 35 års yrkeserfarenhet. Certifierad besiktningsman. Utbildar inom lekplatssökerhet

Adress:

Svensk Lekplatskontroll AB
Sparrisbacken 65
165 61 Hässelby

Sven Erik Henriksson - certifierad besiktningsman