Grönytekurser

Kurser inom grönyteskötsel, lekplatser och besiktning

Sedan mer än 15 år tillbaka har Sven Erik Henriksson varit kursledare för populära och nyttiga grönytekurser.

Kurser:

  • Både säker och rolig lekplats – Vill du på ett lättfattligt sätt lära dig mer om hur lekplatser både kan bli säkrare och bättre skall du anmäla dig till en här kursen.
  • Gröna Lyftet – ”Gröna Lyftet” kallar vi de kurser som vi lägger upp och arrangerar tillsammans med våra uppdragsgivare. Kurerna omfattar skötsel och anläggning av utemiljö, kvalitetsaspekter på arbetet, egenkontroll, egenkontroll, juridik. Kurserna sträcker sig ofta under en längre tid t ex ett halvår eller längre tid om det behövs. Kursledaren har sedan cirka 15 år tillbaka genomfört mycket uppskattade kurser från omkring 90 timmar upp till drygt 400 timmar.
  • Grönytefixaren – En mycket inspirerande kurs som innehåller en mängd med praktiska tips och råd hur du på ett enkelt sätt kan förbättra er utemiljö så att den både blir vacker och praktisk. Det du lär dig på kursen kan du använda direkt! Ta gärna med egna exempel på problemytor som du vill få hjälp med.
  • Lekplatssäkerhet – Syftet med kursen är att ge kännedom om gällande standard och möjligheter att lära sig praktiska moment i tillsyns- och skötselarbetet på lekplatser.
    Kontakta oss för detaljerat kursprogram och priser.

Svensk Lekplatskontroll AB
Sparrisbacken 65
165 61 Hässelby

Tel: 0708 999183

Mail: info@lekplatskontroll.se