Fördelarna med all låta oss besiktiga lekplatsen är bland annat:

och det viktigaste...

Priser
 
Vi offererar gärna våra tjänster till er.

På övriga arbeten som t ex reparationer och ombyggnation eller årlig säkerhetsbesiktning lämnar vi prisuppgift i det enskilda fallet via lokala entreprenörer.

Vi gör lekplatsen säker!