Ny standard för lekplatser väcker frågor! Bevara gamla lekplatser eller..?

Sedan den 1 januari 1999 gäller nya säkerhetsregler enligt svensk standard för lekplatserna i vårt land. Reglerna gäller lekplatser som finns på kommunalmark, inom bostadsområden och på fastighetsmark. Reglerna är betydligt mera omfattande än tidigare och måste uppfyllas av fastighetsägaren för att denne skall frikännas från skadestånd i händelse av olycka.

En av de större förändringarna är att reglerna tar upp underhållet av äldre lekplatser. Underhållsregeln innebär att även äldre lekplatser, oavsett när de är byggda, måste underhållas så att de är säkra att använda. Nytt är också att tillsyn, kontroll och säkerhetsbesiktning skall göras med jämna mellanrum beroende på hur frekvent platsen används. På skolor kan tillsyn vara nödvändig varje dag i vissa fall. Säkerhetsbesiktningen skall göras minst en gång per år och dokumenteras.

Den nya standarden har medfört att många fastighetsägare, bostadsföretag och kommuner nu ställer sig frågan hur man skall förfara med alla de lekplatser som man ha r i sin ägo. Under 60- och 70-talet ingick det i plan- och lånebestämmelserna att det skulle finnas lekplatser inom 50 meters radie från husentrén. Resultat blev att det idag finns mängder av lekplatser i bostadsområdena som kanske inte används i någon större omfattning. Frågan är om man skall rusta upp dom, lägga ner stora underhållskostnader. Eller finns det andra alternativ? Som fastighetsägare bör man okritiskt se över kvaliteten på utrustningen, funktionen och inte minst behovet av lekplatser i området.

Regelverket i Plan och Bygglagen, PBL, är inte normerande vad gäller avstånden utan föreskriver att det skall finnas plats för lek och utevistelse på fastigheten. Enligt PBL skall lekplatsen skall också underhållas så att den är säker att använda.

Alternativa lekredskap
Vad som skall finnas på lekplatsen är upp till fastighetsägaren att bestämma. Klätterställningen, gungan och rutschbanan är inte på något sätt obligatoriska utan kan ersättas eller kompletteras med annat som har minst lika stort lekvärde. Inte minst för de mindre barnen är t ex stora stenar och snår spännande att leka mellan. Där mellan stenarna och buskarna, kan man gömma sig, där bor tomtar och troll i barnets värld. Fantasileken är viktig för barnens utveckling förutom rörelseleken. Stenarna bör inte vara högre än 60 cm ovan mark. Man skall se till att välja stenar som inte kan komma i rullning. Buskaget bör var med ett växtmaterial som klarar av att kvistar bryts. Flera salixarter är lämpade för detta.

Trädstammar är spännande att leka med. Man kan lägga trädstammar på marken. Barnen kan balansera på dom, sitta eller gunga på grenar som man låter vara kvar. Bollspel av olika slag är viktiga och ytorna är enkla att anlägga. En basketkorg eller små fotbollsmål är populärt. Landhockey likaså.

På många platser kan man leda regnvatten till en enkel ränna som man gjuter på marken Antingen låter man vattnet ledas ner till en brunn eller ut till en planteringsyta där det kommer växterna till godo. Inga pumpar eller installationer behövs och vattennivån är så låg att den inte utgör något riskmoment.

På asfaltytor kan man måla upp hopphagar, bokstavsormar och andra figurer som barnen kan leka med samtidigt som de lär sig bokstäver, ord och siffror. På skolgårdar blir asfaltmålning allt vanligare och det är nu dags att låta den här typen av lek även komma in i bostadsområden och i lekparker

Andra alternativa användningar
På många platser finns det många lekplatser eftersom antalet barn har minskat och de äldre har blivit fler. På platsen kan man anlägga en sittgrupp med en vacker plantering runt om som också ger lä för vinden. Läskyddet kan vara en enkel pergola där klätterrosor eller syrenhortensia kan klättra. En del av grusytan kan användas för boulespel för vuxna och barn.

Med några lösa trädgårdsstolar och ett bord kan man använda ytan för att sitta ner och dricka en kopp kaffe i morgon- eller kvällssolen. Eller varför inte bara för en stunds skön avkoppling och vila.

Av: Sven Erik Henriksson

Vi gör lekplatsen säker!