Fallunderlag

Färsk bark har i falltester visat sig vara ett utmärkt fallunderlag på lekplatsen eftersom materialet är mjukt. Bark är idag inte särskilt vanligt på lekplatser i Sverige men är ganska vanlig i Europa.
Den bark som är lämplig att användas på lekplatser är färsk tallbark, som har en fraktion mellan 20-80 mm. Vid tester har bark fått låga värden, vilket betyder att bark effektivt dämpar stötar vid fall. Om ett barn exempelvis faller ner från 2,5 meters höjd är bark lika effektivt som mjuk sjösand och bättre och därmed säkrare än exempelvis de gummimattor som säljs idag.
Inköpspriset på bark är lägre än för sand och övriga material som används som fallunderlag. En annan fördel med bark är att katter inte gärna väljer barken som kattlåda.
Bark säljs och distribueras av Naturlek i Bro
Du är också välkommen att kontakta Svensk Lekplatskontroll för ytterligare information, 0708 999183.