Kurser/Utbildning

Vi skapar anpassade kurser om lekplatssäkerhet helst via teams för dig som vill ha mer kunskaper för att:

  • Besiktiga lekplatser
  • Kontrollera lekplatser som en del av skötsel av utemiljö
  • Projektera nya eller bygga om befintliga lekplatser

Kursen bygger på att du inför varje avsnitt själv läser in aktuell litteratur och annat material. I kursavsnittet går vi sedan igenom materialet i detalj och du får givetvis ställa alla frågor som du har. Utbildningen som vi genomför gör vi på telefon eller teams.

Vi har således inga fastlagda dagar för utbildningarna utan de anordnas efter överenskommelse och på tider som passar dig, även kvällar och helger om det skulle vara aktuellt. Du behöver således inte resa iväg till någon kursgård eller annan ort. Du kan i lugn och ro gå igenom materialet inför varje kurspass och naturligtvis även ställa frågor de frågor som du har. Har du bilder från något eget objekt tar vi gärna upp de frågeställningar som du har.

Du får INTYG efter genomgången kurs.

Ett exempel på kursupplägg kan se ut så här för dig som vill lära mer om lekplatssäkerhet och besiktning:

De olika kurspassen kan t ex läggas upp så här, vart och ett omfattande ca 60 minuter:

  1. Genomgång av allmänna regler i standarden, avsnitt 1176: 1 inkl olika fallunderlag samt lagar och regler som gäller för lekplatser.
  2. Regler för gungor, rutschar, vippgungor, karuseller samt övriga vanliga redskap.
  3. Regler för kontinuerlig kontroll, årlig besiktning. Förslag på hur ska protokollet ska skrivas.
  4. Din egen besiktning: Genomgång av dina protokoll som du skickar till mig med dina anmärkningar och kommentarer. Din besiktning kan omfatta både årlig besiktning och om det är aktuellt, löpande kontroll.

Vi kan även ta upp vad som gäller vid installationsbesiktning av nymontering/nyanläggning av lekredskap om detta är aktuellt.

I varje avsnitt tar vi upp aktuella frågor som du har inkl de frågor som du har på föregående avsnitt.

Efter kursen har du fri frågesupport från oss under 6 månader från kursens slutdatum.