Bark

Minska fallolyckorna på lekplatsen med bark!

Besiktningar av lekplatser visar att många lekplatser har ytor, som är alldeles för hårda som fallunderlag enligt de gällande svenska standardkraven. För hårt fallunderlag är också det vanligaste felet på lekplatser vid säkerhetsbesiktning. Ofta består underlaget av hård grus eller sand, som inte är godkänt.

En del ägare till lekplatser fräser idag den gamla, hårda sanden för att försöka luckra den. Att luckra sanden hjälper tyvärr bara kort tid, kanske någon månad, eftersom materialet fortfarande är detsamma. Snart är marken lika hård som tidigare och pengarna är i praktiken bortkastade.

Ett betydligt bättre sätt för att mjuka upp det befintliga underlaget och för att det skall bli godkänt vid den årliga säkerhetsbesiktningen, är att blanda bark i befintligt hårt fallunderlag. Fallunderlaget blir då så mjukt att det klarar fall från 2-3 meters höjd. Vid lekredskap med högre fallhöjd lägger man på ett tjockare lager bark. Barken kommer från Sverige.

Ytterligare fördelar med att blanda in bark:

Materialet fryser inte så lätt på vintern – vintern jämfört med sand eftersom det är poröst. .
Katter undviker att använda den barkblandade sanden som kattlåda.
Inblandning med bark är också en åtgärd som varar länge. Det tar minst 15-20 år för barken att brytas ner innan man behöver komplettera med ny bark.
Metoden som vi använder är mycket miljövänlig: ett minimum av transporter, biologiskt förnybart material, lång hållbarhet.
Jämfört med att byta den gamla, hårda sanden och ersätta den med helt nytt material är inblandning med bark betydligt billigare eftersom man inte tar bort den gamla sanden.
Våra beräkningar pekar på att kostnaderna minst halveras.
Välkommen att kontakta oss för mer information, prisuppgift och offert på arbetet: info@lekplatskontroll.se eller ring