Säkerhetsregler

Uppdatering av standarden från 2008

– några nya viktiga regler har kommit

Enligt uppgifter från bl a kommunerna skadas cirka 16000 barn på Sveriges cirka 40 000 lekplatser. Hälften av olyckorna kan relateras till något fel på lekredskapet.

Orsaken till olyckorna är givetvis av olika slag men de vanligaste är att barnen fastnar med kläderna eller att de slår i armar, ben eller huvud i hårt underlag. Underlaget som skall fungera som stötdämpare skyddar inte alltid tillräckligt mot stötar om man faller ner. Det är ofta för hårt.

Ägaren till lekutrustningen, dvs fastighetsägaren, är alltid skyldig att tillse att reglerna uppfylls bl a på den sand som skall finnas under gungor och de flesta typer av lek- och klätterställningar. Lekplatsen skll helt enkelt vara rimligt säker att leka på för barnen. Det skall alltid finnas stötupptagande material under alla lekredskap. Ytan skall vara tillräckligt stötdämpande för att barnen skall undvika skador om de faller.

Testa sanden före byte – sanden kan med fördel blandas med råbark
Att byta sand på lekplatser är relativt dyrt och inte särskilt miljövänligt. Sand är ett naturmaterial som det finns begränsade mängder av i naturen. Det kommer allt fler rapporter om att det redan råder brist på sand och grus från olika delar av landet. Att undersöka om sanden uppfyller kraven är alltså ett viktigt led i Agenda 21- arbetet.

Är den befintliga sanden för hård kan man som regel blanda in råbark. 10-15 cm räcker oftast för att underlaget skall klara kraven med god marginal. Fräs ner barken i underlaget. Råbark är ett billigt miljövänligt alternativ som fungerar bra under många år. Barkleverantör: www.naturlek.se

Några viktiga mått och regler för lekplatser
Det finns olika säkerhetsmått för huvud, fötter och fingrar. Ett exempel är huvudmåttet som nu är ändrat. Det lägsta måttet för huvud är 90mm. Övre gränsen för huvudmått är 230 mm.

Fallutrymmet runt om lekredskap skall vara minst 150 cm. För högre utrustning som maximalt får ha plattformar upp till 3,0 meters höjd gäller att fallutrymmet skall vara minst 2,5 meter.

För gungor gäller sedan sommaren 2008 att sk babygungor får monteras i samma gungsektion som vanlig gungsits.

I standarden regleras hur tillsyn, kontroll och säkerhetsbesiktning skall ske. Den kontinuerliga tillsynen skall baseras på hur mycket lekplatsen används. All tillsyn skall dokumenteras. På skolor och daghem bör tillsyn t ex ske dagligen eftersom utrustningen används mycket. I andra fall kan man ha tillsynsintervall på en vecka. Säkerhetsbesiktning skall göras en gång per år. Olyckor på respektive lekplats skall dokumenteras.

Vill du ha mer information om säkerhetskraven är du välkommen att ringa till oss. Vi utför säkerhetsbesiktningar samt håller också praktiska och teoretiska kurser om lekplatsernas säkerhet. Utförlig kursdokumentation och kursintyg ingår. På vår hemsida hittar du mer information om våra kurser.

Vill du ha mer information om säkerhetskraven kan du kontakta SIS i Stockholm som har all dokumentation om de nya säkerhetskraven. Du är också välkommen att ringa till oss. Vi utför säkerhetsbesiktningar samt håller en-dagars-kurser hemma hos kunden. Fyllig kursdokumentation och kursintyg ingår. Ring oss så sänder vi offert och förslag på hur kursdagen kan disponeras hos er.